Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu ESCEFON zwanego dalej SKLEPEM jest firma HANDEL  ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI Sławomir Chrzanowski z siedzibą w Makowie Maz.przy ul.Królowej Jadwigi 10 posiadająca REGON 550430708, NIP 7571006399
 2. Stroną dokonującą zakupów w SKLEPIE, zwaną dalej Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

II. Towary i Zamówienia

 1. Wszystkie podane przez SKLEP ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Oferowane przez SKLEP towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Oferowane przez SKLEP produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 4. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika SKLEPU.
 5. Zamówienia można składać, korzystając z formularza na stronie SKLEPU, przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU  należy wejść na stronę internetową http://escefon.com.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.Zamawianie towarów odbywa się poprzez ich dodawanie do koszyka.Podczas składania zamówienia  Nabywca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.Po złożeniu zamówienia wyświetlone zostanie jego podsumowanie zawierające łączną cenę wraz z kosztami wybranej  opcji dostawy.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie a w wyjątkowych przypadkach, pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 7. Podanie numeru telefonicznego jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia przez pracownika SKLEPU
 8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI Sławomir Chrzanowski do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.
 10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Nabywcą i firmą HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI Sławomir Chrzanowski umowy sprzedaży towaru.

III. Dostawa Produktów i Transport

Wysyłka produktów dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Jej koszt uzależniony jest od sposobu płatności i wagi paczki. Zamówienia realizujemy w przeciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, o których będziemy informować na bieżąco(jeśli takie zaistnieją). W takiej sytuacji Klient podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Koszty transportu ponosi Nabywca. Opłata ta jest wnoszona przy odbiorze przesyłki/towaru lub doliczona do przelewu bankowego.

IV. Rachunki, Faktury i Płatności

 1. Do każdego zakupionego w SKLEPIE towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 2. Nie istnieje możliwość wystawienia duplikatu paragonu.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT, w formularzu zamówień należy podać:
  • nazwę firmy lub imię i nazwisko(osoba prywatna)
  • adres siedziby firmy lub adres zamieszkania(osoba prywatna)
  • NIP
 4. Zapłata za towar uiszczana jest przy pomocy płatności elektronicznychPrzelewy 24, przelewem na konto bankowe firmy(przy przedpłacie) lub gotówką przy odbiorze przesyłki(przesyłka za pobraniem) .
 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę upoważnia właściciela witryny ESCEFON.COM.PL. do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe SKLEPU w tym na przesyłanie Nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej Newslettera.Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

V. Gwarancja, Zwroty i Reklamacje

 1. Każdy oferowany przez nas produkt objęty jest gwarancją SKLEPU ESCEFON jako sprzedawcy.SKLEP ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.Niezależnie produkt objęty jest gwarancją producenta.
 2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek:
  • Pożaru lub wyładowań atmosferycznych, a także innych wypadków losowych.
  • Zmian warunków zasilania i parametrów sieci zasilającej.
  • Oddziaływania mechanicznego.
  • Niewłaściwego przechowywania lub transportu.
 3. W przypadku reklamacji zamówionego towaru warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres SKLEPU podany na paragonie fiskalnym lub na pieczęci, którą ostemplowana zostanie faktura.
 4. Koszty przesyłki do punktu sprzedaży w przypadku naprawy gwarancyjnej ponosi Nabywca.Jeśli reklamacja towaru zostanie uznana, koszty przesyłki w obie strony pokrywa SKLEP.
 5. Nabywca ma prawo zwrotu zamówionego, lecz nie używanego towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SKLEP (ul.Zawiszy 16/21,01-167 Warszawa sklep@escefon.com.pl, Telefon:502100093) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz-zwrotu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: ESCEFON Sławomir Chrzanowski ul. Zawiszy 16/21, 01-167 Warszawa
 6. W sytuacji gdy zakupiony w SKLEPIE towar posiada wadę i ujawni się ona w ciągu 2 lat od dostarczenia go do KLIENTA, ma on prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.SKLEP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany). Wada powinna być zgłoszona sprzedającemu w ciągu 1 roku od ujawnienia się jej. SKLEP on obowiązek ustosunkowania się niej w ciągu 14 dni.W przypadku braku stosownej reakcji SKLEPU uważa się, że reklamacja została uznana za zasadną.Odsyłając przedmiot w ramach reklamacji, Nabywca ma obowiązek odpowiednio go zabezpieczyć.W przypadku akceptacji roszczeń wysuwanych przez Nabywcę  SKLEP zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów przez niego poniesionych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie, Nabywca akceptuje powyższy Regulamin SKLEPU.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie SKLEPU są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. We wszystkich przypadkach niewymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku pytań prosimy o kontakt z właścicielem sklepu ESCEFON.
 5. SKLEP  ESCEFON  wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.escefon.com.pl